Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr BNR.01/2/16 z dnia 11.03.2016r.

Informujemy, że w ramach postępowania o u udzielnie zamówienia dotyczącego dostawy i uruchomienia linii do produkcji folii trójwarstwowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Windmöller & Hölscher KG.

Uzasadnienie: firma Windmöller & Hölscher KG spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożona oferta została pozytywnie oceniona w ramach kryteriów formalnych oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej. Wybór oferty został udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy. 


Fatal error: Call to undefined function showTL() in /home/users/dobrycms/public_html/folplast/templates/rama.php on line 161